Beantwoording Kamervragen uit schriftelijk overleg Telecomraad op 4 juni 2021

Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de geannoteerde agenda formele Telecomraad 4 juni, het verslag informele Telecomraad 7 december, het fiche Verordening Data Governance Act
en het fiche Herschikking Verordening Roaming. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.