Beantwoording Kamervragen over voorstel voor een verordening over roaming

Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt Kamervragen over het voorstel van de Europese Commissie om de roamingverordening te herzien. De vragen zijn gesteld door de leden van de fractie van GroenLinks in de Eerste Kamer.