Nota naar aanleiding van het verslag bij Wetsvoorstel wijziging van de Wet publieke gezondheid

Minister De Jonge (VWS) reageert op het verslag naar aanleiding van het Wetsvoorstel wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2.