Kamerbrief over rapport over evaluatie van de opbouw en meetbaarheid van de Nederlandse Cybersecurity Agenda

Minister Grapperhaus (JenV) biedt het rapport 'Evaluatie van de opbouw en meetbaarheid van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA)' aan bij de Tweede Kamer. Het rapport is online te vinden.  Hij verwacht dat hij zijn beleidsreactie op dit rapport voor het zomerreces kan geven samen met de voortgangsrapportage van de NCSA van 2021.