Beantwoording Kamervragen over bericht 'Nederland raakt met landbouw-innovaties achter op China'

Minister Schouten (LNV) en minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoorden vragen over het bericht 'Nederland raakt met landbouw-innovaties achter op China'. De Tweede Kamerleden Valstar en Van Campen (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld. De ministers gaan ook in op de uitvoering van de motie-Weverling.