Kamerbrief over stand van zaken zoönosenbeleid

Minister Van Ark (VWS) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over stand van zaken zoönosenbeleid.