Aanbiedingsbrief Antwoorden Feitelijke vragenlijst 9e incidentele suppletoire begroting inzake zelftesten mbo en ho

Minister Slob en minister Van Engelshoven (beiden OCW) sturen de antwoorden op de feitelijke vragen over extra middelen voor
zelftesten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho) in verband met COVID-19 naar de Tweede Kamer.

Aanbiedingsbrief Antwoorden Feitelijke vragenlijst 9e incidentele suppletoire begroting inzake zelftesten mbo en ho (PDF | 1 pagina | 248 kB)