Beantwoording Kamervragen over voortgang verbeteren slachtsysteem

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen uit het schriftelijk overleg van 17 mei 2021 over de voortgang van het verbeteren van het slachtsysteem. De Tweede Kamerfracties van de VVD, D66, het CDA, de SP, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie en de BBB hebben deze vragen gesteld.