Beantwoording Kamervragen over ontwerp koninklijk besluit tot verlenging van de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19

Minister Ollongren beantwoordt vragen van de fracties van VVD, D66, GL en CU over het ontwerp van het koninklijk besluit over de verlenging van de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19.