Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid inzake de regeling Groeifaciliteit

Brief over Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid, inzake de verlenging tot en met 1 juli 2023 en de aanpassing van het maximale garantiebedrag per financier en het maximale garantiebedrag per onderneming van de regeling Groeifaciliteit.