Kamerbrief over het Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling Groeifaciliteit

Staatssecretaris Keijzer biedt de Tweede Kamer het Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid aan inzake de verlenging tot en met 1 juli 2023 en de aanpassing van het maximale garantiebedrag per financier en het maximale garantiebedrag per onderneming van de regeling Groeifaciliteit. Eenzelfde brief is gestuurd aan de Eerste Kamer.