Beantwoording Kamervragen over reactie op motie opschalen crisisplekken ggz

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt vragen over de reactie op de motie-Klaver over het opschalen van het aantal crisisplekken in de (jeugd-)ggz. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.