Kamerbrief beroep op Comptabiliteitswet 2016 artikel 2.27 voor maatregelen steun- en herstelpakket

Staatssecretaris Keijzer (EZK) doet een beroep op lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016 voor enkele maatregelen uit het steun- en herstelpakket. Dit doet zij omdat de uitvoering van deze maatregelen niet kan wachten tot het parlement de bijbehorende begroting heeft goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen als de Tweede Kamer.