Aanbiedingsbrief adviesrapport Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen: Wie neemt de regie? van Zorginstituut Nederland

Minister Van Ark biedt de Tweede Kamer het adviesrapport Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen: Wie neemt de regie? van Zorginstituut Nederland aan.