Kamerbrief over verlenging geldigheidsduur functies CBBS

Minister Koolmees stuurt het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten vanwege de bijzondere omstandigheden door COVID-19 om tijdelijk de geldigheidsduur van functies in het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) te verlengen tot 48 maanden.

Kamerbrief over verlenging geldigheidsduur functies CBBS ( PDF | 3 pagina's | 200 kB )