Kamerbrief over versterking van de kwaliteit van beleid en wetgeving

Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de aanpak van de knelpunten bij de kwaliteit van beleid en wetgeving. Aanleiding was het rapport 'Ongekend onrecht' (POK-rapport) over de kinderopvangtoeslagaffaire.

Kamerbrief over versterking van de kwaliteit van beleid en wetgeving  (PDF | 28 pagina's | 434 kB)

Hij gaat in op de volgende punten:

  • intensivering samenwerking tussen beleid, wetgeving en uitvoeribg;
  • vernieuwing vanhet Integraal Afwegingskader voor beleid en wetgeving;
  • versterking wetgevingskwaliteit;
  • versterking interdepartementale wetgevingstoets;
  • sneller inspelen op ervaringen in de praktijk.