Wijzigingsbesluit 3 Schattingsbesluit geldigheidsduur functies CBBS

Besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten vanwege de bijzondere omstandigheden door COVID-19 om tijdelijk de geldigheidsduur van functies in het CBBS te verlengen tot 48 maanden.