Beantwoording Kamervragen over lozen verontreinigd water boven Schiermonnikoog

Minister Blok (EZK) beantwoordt vragen over het lozen van verontreinigd water boven Schiermonnikoog. De vragen zijn gesteld door het lid Beckerman (SP). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.