Kamerbrief met reactie op artikel over Arnhemse villamoord Nederlands Juristenblad, 19 mei 2021

Minister Dekker (Rechtsbescherming) geeft zijn reactie op het artikel in het Nederlandse Juristenblad (NJB) van 21 mei 2021 over de herzieningsbeslissing in de Arnhemse villamoordzaak. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van de Tweede Kamer had hierom verzocht. Het artikel bevat een reactie van de voorzitter van de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) op de afwijzing door de Hoge Raad van enkele herzieningsaanvragen.