Kamerbrief over stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.