Kamerbrief uitkomst stakeholdersgesprekken online niet-bancaire kredietverlening

Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over de belangrijkste bevindingen uit de gesprekken met stakeholders over online niet-bancaire kredietverlening.

Kamerbrief uitkomst stakeholdersgesprekken online niet-bancaire kredietverlening (PDF | 6 pagina's | 332 kB)