Kamerbrief over verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over verschillende onderwerpen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Zij gaat in op:

  • de stand van zaken van de opvolging van de aanbeveling van het Nalevingscomité Aarhus;
  • inspraak op levensduurverlenging reactoren Doel-1 en Doel-2 (2015-2025) in België;
  • eindberging radioactief afval Duitsland;
  • de Europese Topical Peer Review;
  • de toetsingsconferentie van het Verdrag Nucleaire Veiligheid (CNS);
  • de Rapportage ongewone gebeurtenissen 2020 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De rapportage zit als bijlage bij de Kamerbrief.