Beantwoording vragen schriftelijk overleg Cultuurbeleid in het mbo

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op de vragen en opmerkingen uit het schriftelijk overleg over de brief van 8 juli 2020 over cultuuronderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zij kreeg deze vragen van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer.