Beantwoording vragen schriftelijk overleg Cultuurbeleid in het mbo

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op de vragen en opmerkingen uit het schriftelijk overleg over de brief van 8 juli 2020 over cultuuronderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zij kreeg deze vragen van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer.

Beantwoording vragen schriftelijk overleg Cultuurbeleid in het mbo (PDF | 19 pagina's | 629 kB)