Beantwoording Kamervragen over het onterecht terugvorderen van toeslagen van zelfstandigen

Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën - Toeslagen en Douane) beantwoordt vragen over het onterecht terugvorderen van toeslagen van zelfstandigen. De vragen zijn gesteld door het lid Snels (GroenLinks).