Kamerbrief stand van zaken motie Dutch Academic Impact Fund

Staatssecretaris Keijzer (EZK) meldt de stand van zaken van de motie-Verhoeven-Wiersma. Deze motie verzoekt het kabinet te onderzoeken of en hoe een Dutch Academic Impact Fund inpassing zou kunnen krijgen in 1 van de innovatie-instrumenten. 

Kamerbrief stand van zaken motie Dutch Academic Impact Fund (PDF | 5 pagina's | 330 kB)