Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding verslag wijziging Paspoortwet (uitvoering verordening identiteitskaarten)

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel tot wijziging van de Paspoortwet naar de Eerste Kamer. Het gaat om het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen.

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding verslag wijziging Paspoortwet (uitvoering verordening identiteitskaarten) (PDF | 2 pagina's | 76 kB)