Aanbiedingsbrief nota nav het verslag en nota van wijziging wetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Ministers Hoekstra van Financiën biedt, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging inzake het wetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies aan.

Aanbiedingsbrief nota nav het verslag en nota van wijziging wetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (PDF | 1 pagina | 54 kB)