Motie effect toeristische verhuur op huizenprijzen

Motie van het Tweede-Kamerlid Van Eijs (D66). Deze motie verzoekt de regering onderzoek te doen naar het mogelijk prijsopdrijvende effect van toeristische verhuur van woningen op de huizenprijzen.