Motie effect toeristische verhuur op huizenprijzen

Motie van het Tweede-Kamerlid Van Eijs (D66). Deze motie verzoekt de regering onderzoek te doen naar het mogelijk prijsopdrijvende effect van toeristische verhuur van woningen op de huizenprijzen.

Motie effect toeristische verhuur op huizenprijzen (PDF | 1 pagina | 35 kB)