Beantwoording Kamervragen over dominante marktpositie van Vlaamse mediabedrijven

Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen over de dominante marktpositie van Vlaamse mediabedrijven. De vragen zijn gesteld door het Tweede KamerlidĀ Eppink (JA21).