Inventarisatie EU-beleid als evenaring van nationale emissiereductie industrie

Onderzoek naar scenario’s  waarin uitsluitend Europese regelgeving de Nederlandse reductiedoelen voor de industrie borgt,  waardoor de nationale CO2- heffing niet meer nodig zou zijjn.

Inventarisatie EU-beleid als evenaring van nationale emissiereductie industrie (PDF | 137 pagina's | 1,7 MB)