Kamerbrief plan van aanpak monitoring en evaluatie NP Onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt het Plan van aanpak monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) naar de Tweede Kamer. Daarbij gaat hij in op de doelen van het NP Onderwijs. Ook reageert hij op enkele moties over de monitoring en evaluatie van het NP Onderwijs.

Kamerbrief plan van aanpak monitoring en evaluatie NP Onderwijs (PDF | 4 pagina's | 310 kB)