Kamerbrief over afhandeling moties over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de afhandeling van 2 moties aover het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel.

Kamerbrief over afhandeling moties over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel (PDF | 2 pagina's | 181 kB) 

Het gaat om de volgende moties:

  • de motie van de Tweede Kamerleden Alkaya (SP) en Van der Plas (BoerBurgerBeweging). De motie verzocht de tolheffing zo spoedig mogelijk te beëindigen en de dekking hiervoor bijvoorbeeld te zoeken in de onderuitputting of annulering van infrastructurele projecten waarvoor geen of gering draagvlak bestaat;
  • de motie van het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP. De motie verzocht ommet de provincie Zeeland in gesprek te gaan over de uitkomsten van de onderzoeken over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel.