Kamerbrief over Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) biedt de Tweede Kamer het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp aan. Dit convenant heeft als doel de continuïteit van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en/of jeugdreclassering te bevorderen. Het convenant is de gezamenlijke inzet van jeugdhulpaanbieders, GI’s, gemeenten en het Rijk om de continuïteit van zorg te borgen voor elke jeugdige die dat nodig heeft, en te voorkomen dat deze zorg (tijdelijk) weg valt.