Antwoord op Kamervragen over incidenten tegen Joodse leerlingen

Minister Slob (Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Mijn kind wil niet meer Joods zijn'. Hij kreeg deze vragen van het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP).