Antwoord op Kamervragen over incidenten tegen Joodse leerlingen

Minister Slob (Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Mijn kind wil niet meer Joods zijn'. Hij kreeg deze vragen van het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP).

Antwoord op Kamervragen over incidenten tegen Joodse leerlingen (PDF | 3 pagina's | 197 kB)