Kamerbrief Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Zij geeft haar reactie op de evaluatie.