Nota naar aanleiding van het verslag bij wijziging van de Mededingingswet over uitsluiting van het kartelverbod

Nota naar aanleiding van het verslag die hoort bij de wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek.