Kamerbrief over projecten van gemeenschappelijk Europees belang

Staatssecretaris Keijzer stuurt een brief over de betrokkenheid van het kabinet bij zogenoemde Important Projects of Common European Interest (IPCEI; belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang). Dit zijn projecten op het gebied van vergroening (verduurzaming) en digitalisering waarbij lidstaten samenwerken vanwege de omvang en het ontwikkelrisico en waarvoor bijzondere regels ten aanzien van staatsteun gelden. De staatssecretaris stuurt de brief als antwoord op een motie over IPCEI van het Tweede-Kamerlid Amhaouch (CDA).