Reactie op het schriftelijk overleg inzake de beleidsinventarisatie en een herbezinning betreffende het residentieel onderwijs

Minister Slob geeft de Tweede Kamer zijn reactie op het schriftelijk overleg over de beleidsinventarisatie en een herbezinning betreffende het residentieel onderwijs.