Beantwoording Kamervragen over niet kwijtschelding lening inburgering

Minister Koolmees (SZW) beantwoordt vragen over niet kwijtschelding lening voor inburgering bij geringe termijnoverschrijding. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Belhaj (D’66).

Beantwoording Kamervragen over niet kwijtschelding lening inburgering (PDF | 3 pagina's | 160 kB)