Aanbiedingsbrief wijziging Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer het besluit van 17 juni 2021, houdende wijziging van het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015 in verband met medisch-wetenschappelijk onderzoek gericht op zwangeren en wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in de paragrafen 4 en 5 van de Embryowet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.