Beantwoording Kamervragen over voorstel opruimen vervuilde data binnen overheidsinstellingen

Staatssecretaris Knops (BZK) geeft antwoord op vragen over de uitvoering van de motie-Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd. Het gaat hierbij om data waarin onrechtmatig of oneigenlijk afkomstgerelateerde indicatoren zijn gebruikt.