Kamerbrief voortgang analyse amendement artikel 2.1 Wet dieren

Minister Schouten (LNV) meldt de voortgang van de analyse van de juridische betekenis en de gevolgen voor de praktijk van het amendement van artikel 2.1 van de Wet dieren. Met dit amendement voegde de Tweede Kamer een zin aan dit artikel toe die bepaalt dat het kunnen houden of huisvesten van een dier niet als een redelijk doel kan dienen om het dier te benadelen, bijvoorbeeld door letsel te veroorzaken of het welzijn te ondermijnen.

Kamerbrief voortgang analyse amendement artikel 2.1 Wet dieren (PDF | 3 pagina's | 167 kB)