Kamerbrief uitwerking managementmaatregelen melkveehouderij voor stikstofreductie

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stappen die zijn gezet met verschillende landbouwpartijen om invulling te geven aan de managementmaatregelen in de melkveehouderij voor het verminderen van de stikstofuitstoot. Het gaat om de maatregelen minder eiwit in veevoer, koeien meer in de wei en verdunnen van mest bij gebruik op zandgronden.

Kamerbrief uitwerking managementmaatregelen melkveehouderij voor stikstofreductie (PDF | 6 pagina's | 398 kB)