Kamerbrief over actualiseren Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland

Staatssecretaris Knops (BZK) geeft zijn reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een baseline Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland / Caribische Landen op kosten van het kabinet jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te laten actualiseren.