Aanbiedingsbrief antwoord op commissiebrief van 26 mei 2021 over fictieve verloning en aanvullende beurzen

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over haar brief van 26 maart 2020 over fictieve verloning en aanvullende beurzen. Zij kreeg deze vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).