Antwoorden op Kamervragen over haatzaaien in nieuwe Palestijnse lesmethoden

Minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Schoolboeken Palestijnse Autoriteit opnieuw vol met haat'. De Tweede Kamerleden Van der Staaij en Stoffer (beiden SGP) hebben deze vragen gesteld.