Antwoorden op vragen naar aanleiding van Commisievoorstel vrijwillige terugkeer en reintegratie

Staatssecretaris Broekrs-Knol beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de mededeling van de Europese Commissie over de EU-strategie voor vrijwillige terugkeer en reïntegratie.