Ontwerp Jaarwerkplan 2022 Doelen en activiteiten Inspectie van het Onderwijs

Ontwerp jaarwerkplan van de Inspectie van het Onderwijs voor het jaar 2022 en verder.

Het jaarwerkplan bevat volgende onderwerpen:

  • onderzoeksprogrammering;
  • werkwijze bij besturen en hun scholen, instellingen en opleidingen;
  • nationale en internationale samenwerking met andere partijen;
  • specifieke taken zoals het werk van de vertrouwensinspecteurs;
  • de kosten van het toezicht.