Kamerbrief over jaarrapportage Kennisprogramma Effecten Mijnbouw 2020

Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de jaarrapportage Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) over het jaar 2020. Hierin staat een terugblik over de periode 2017-2020, een vooruitblik over de periode 2021-2022 en de resultaten van KEM op het gebied van kennisborging en -uitwisseling. 

Kamerbrief over jaarrapportage Kennisprogramma Effecten Mijnbouw 2020 (PDF | 3 pagina's | 185 kB)