Aanbiedingsbrief nadere memorie van antwoord wetsvoorstel prenataal huisbezoek

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de nadere memorie van antwoord over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten naar de Eerste Kamer.